Τα σπήλαια είναι υπόγειες διαδρομές. Γεννημένα από το χρόνο και την πέτρα που την διαβρώνει το νερό, διηγούνται με τον τρόπο τους μέσα από τα βάθη της γης, τη δική τους ιστορία, αυτή που κυρίως εξετάζει η επιστήμη της Γεωλογίας. Από αυτή μαθαίνουμε πως δημιουργούνται τα σπήλαια και πως αναπτύσσονται οι σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η γνωριμία με τον τρόπο που δημιουργούνται τα σπήλαια δεν είναι μόνον επιστημονική γνώση, είναι κυρίως το μέσο για να μελετήσουμε και να τα προστατεύσουμε.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΠΗΛΑΙΑ

Back To Top