ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

Ο σύλλογος «Μαύρος Βράχος» μέχρι σήμερα κατάφερε να εξερευνήσει 20 σπήλαια που ανήκουν στο Δήμο Σιντικής. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι:

  • Το Πρωτογενές Σπήλαιο ‘Ζεστών Νερών’ που από επιστημονική άποψη έχει πανελλήνιο και παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω της μοναδικότητάς του τρόπου σχηματισμού του. Συγκεκριμένα το σπήλαιο ανήκει στην κατηγορία των πρωτογενών σπηλαίων, δηλαδή σχηματίσθηκε ταυτόχρονα με την απόθεση του πετρώματος.
  • Το Σπηλαιοβάραθρο του Μαύρου Βράχου που από γεωλογικής άποψης είναι σημαντικό λόγω τις παρουσίας σιδηροξείδιων στο εσωτερικό του που το καθιστούν μοναδικό στα δεδομένα τις χώρας μας. Το συγκεκριμένο υλικό έχει αποτεθεί κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες μιας που σε παρελθοντικό χρόνο ήταν ολόκληρο το σπήλαιο καλυμμένο με νερό.
  • Το Σπήλαιο των Καταρρακτών. Κάτω από τη βραχοσκεπή του έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων, έχουν βρεθεί ευρήματα μεγάλης προϊστορικής αξίας 5.000 ετών.

Σκοπός του σωματείου είναι ο εντοπισμός και η εξερεύνηση των σπηλαίων της περιοχής Σιντικής. Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αξιοποίηση των σπηλαίων που αποκαλύπτονται, σε συνδυασμό με το εξαίρετο φυσικό κάλλος που διαθέτει η περιοχή μας θα συντελέσει στην προβολή τους σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο σύλλογός μας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα που αφορούν το φυσικό πλούτο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με το τμήμα UNESCO Σερρών από τον Ιούνιο του 2013. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Μαύρου Βράχου» είναι υπό την αιγίδα της UNESCO.