Κυριότερα σπήλαια

1o Σπήλαιο Ζεστών Νερών
2o Σπήλαιο Ζεστών Νερών
Σπήλαιο Καταρράκτες

Τα σπήλαια είναι υπόγειες διαδρομές. Γεννημένα από το χρόνο και την πέτρα που την διαβρώνει το νερό, διηγούνται με τον τρόπο τους μέσα από τα βάθη της γης, τη δική τους ιστορία

Τα νέα