1ο Σπήλαιο Ζεστών Νερών

Πρώτη Είσοδος

02_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron 05_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron 12_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron
21_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron 23_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron 25_eisodos_1_proto_spilaio_zeston_neron

Δεύτερη Είσοδος

04_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron 03_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron 01_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron
13_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron 11_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron 07_eisodos_2_proto_spilaio_zeston_neron

Εσωτερικό

14_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 15_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 16_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron
01_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 03_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 04_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron
05_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 06_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron 11_esoteriko_proto_spilaio_zeston_neron