2o Σπήλαιο Ζεστών Νερών

Το στόμιο του βρίσκεται στην άλλη πλευρά της κοίτης του ποταμού Κρουσοβίτη, από την οποία προσεγγίζομε το στόμιο του 1ου σπηλαίου Ζεστών Νερών. Η διαδρομή του είναι σε υπερυψωμένη θέση σε σχέση με το υπόγειο ποτάμι που διαρρέει το 1ο σπήλαιο και σε απόσταση 30m περίπου από αυτό.

 

Εκεί κοντά μια ρεματιά έχει περιφραχθεί και χρησιμοποιείται ως στάνη. Μέσα σ’ αυτόν τον περιφραγμένο χώρο υπάρχει ένα βραχοκαταφύγιο με 2 έγκοιλα.

 

Είναι σημαντικό γιατί μπροστά από αυτό υπάρχει λαξευμένη στο βράχο μια θολωτή κατασκευή, σκαλιά που οδηγούν σ’ αυτήν, λαξευμένες κόγχες στο εσωτερικό της και καθίσματα.

 

Ακόμη πάνω από την πηγή, στο λόφο, υπάρχουν αρκετά μικρά έγκοιλα.

  • Το πιο μεγάλο από τα έγκοιλα έχει μήκος περίπου 10m και μέγιστο πλάτος 4m. Ο διάκοσμός του είναι φτωχός. Η δεξιά πλευρά καθώς μπαίνουμε έχει τους περισσότερους σταλακτίτες, ενώ στα αριστερά φαίνονται τα περιασβεστωμένα ριζίδια, δηλαδή ο τραβερτίνης. Όλο το δάπεδο του είναι καλυμμένο με φερτά υλικά, που δείχνουν ότι κατά το χρόνο σχηματισμού των σπηλαίων,  τουλάχιστον σε πλημμυρικές παροχές το δάπεδο κατακλύζονταν από τα νερά του Αχλαδίτη (Κρουσοβίτη).
  • Το δεύτερο έγκοιλο είναι επίσης μικρών διαστάσεων, έχει είσοδο με αψιδωτό σχήμα και χρησιμοποιείται ως στάνη

 

 

Ο κ. Ελευθεριάδη Λευτέρη αναφέρει

 

Το 2ο σπήλαιο Ζεστών Νερών πρέπει να ήταν δημιούργημα υπόγειου ποταμού που κατέρχονταν μέσα από το εσωτερικό του Μαύρου Βράχου. Τα παλαιότερα γεωλογικά χρόνια το νερό που σήμερα πηγάζει από την πηγή της βάσης του Μαύρου Βράχου, είχε την κρυμμένη διαδρομή του σ’ αυτό  το σπήλαιο. Μετά όμως από γεωλογική καθίζηση, κόπηκε η ροή του νερού από το σπήλαιο, με αποτέλεσμα το νερό να κατεβαίνει επιφανειακά προς την κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και την εμφάνιση της πηγής στη βάση του Μαύρου Βράχου (Κασταλία Πηγή) που πιθανότατα να προϋπήρχε πηγή και στο χώρο του Ιερού, λίγο πιο ψηλά. Η επιφανειακή ροή του ποταμού της πηγής δημιούργησε και τους καταρράκτες στις εισόδους του 1ου Σπηλαίου Ζεστών Νερών.

 

Η αιτία της ανακάλυψης αυτού του 2ου Σπηλαίου Ζεστών Νερών, ήταν η προηγούμενη ανακάλυψη του 1ο Σπηλαίου Ζεστών Νερών, που μας άνοιξε την όρεξη να γνωρίσουμε και άλλες φυσικές ομορφιές του τόπου μας, όπως και αυτό το σπήλαιο με τον σπουδαίο σταλακτικό διάκοσμό του.

 

Τον ελεύθερο μου χρόνο άρχισα να τον διαθέτω σε επισκέψεις αξιόλογων τοπίων της περιοχής μας, κάτι που άρεσε και εντυπωσίαζε και την ομάδα μαθητών της περιβαλλοντικής

 

Κάποια μέρα βρεθήκαμε και στο στόμιο του 2ου σπηλαίου Ζεστών Νερών. Προχωρήσαμε προς το εσωτερικό του και γνωρίσαμε τον αρχικό εσωτερικό του διάκοσμο. 

 

Στο εσωτερικό του πρώτου θαλάμου που βρεθήκαμε με τους μαθητές, βλέποντας τους σταλακτίτες να κρέμονται σαν χταπόδια. Eντυπωσίαζε  ο πλούσιος σταλακτιτικός διάκοσμος της οροφής του.

 

Το πάθος μας να προχωρήσουμε σε νεότερες ανακαλύψεις στο 2ο σπήλαιο Ζεστών νερών, μας γνώρισε πολύ παλιά πέτρινα λαξευτά σκαλοπάτια, τα οποία  αρχαιολόγοι δεν εξέφρασαν ακόμη τα συμπεράσματά τους.

 

Εμφανίζουμε τα λαξευτά σκαλοπάτια που μας βοήθησαν στην κάθοδό μας από το υπερκείμενο δάπεδο της οροφής έως το δάπεδο της εισόδου προς το σπήλαιο.

 

Στην εξερεύνηση συμμετείχαν 

  • Ο κ Βλασταρίδης Γιάννης Γεωλόγος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού, 
  • Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σπηλαιολογίας Σιντικής ο Μαύρος Βράχος κ. Ελευθεριάδης Ελευθέριος 

και τα μέλη του Συλλόγου 

  • Ο κ. Τρέντσιος Βασίλης 
  • Ο κ. Σαρίδης  Γενάδιος.