Ανασκαφές στη Θερμοπηγή 2015

Είδηση: Συνεχίζονται οι ανασκαφές στην Θερμοπηγή. Ανακαλύπτονται ευρήματα 7.000.000 ετών.

Αύγουστος 2015