Βάραθρο Αγκίστρου

Είσοδος Σπηλαίου

01_spilaio_varathro_agkistrou_eisodos 02_spilaio_varathro_agkistrou_eisodos 03_spilaio_varathro_agkistrou_eisodos

Εσωτερικό Σπηλαίου

03_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 06_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 09_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko
15_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 13_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 14_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko
18_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 24_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 28_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko
36_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 40_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 41_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko
42_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 47_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko 48_spilaio_varathro_agkistrou_esoteriko